בית ויתניה פדקו

יזם: ויתניה
אדריכל: ישר אדריכלים
מיקום: הרצליה פיתוח