הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת אריאל

יזם: אוניברסיטת אריאל בשומרון
אדריכל: דוד מוצפי
מיקום: אריאל