top of page
rm209-ning-20.jpg

שרותי החברה

טרום תכנון

אנו מציעים מגוון רחב של שירותי טרום-תכנון העוזרים ומעדכנים את היזמים והאדריכלים על האפשרויות בשלבים הראשונים של תכנון ואפיון הבניין.
​ניתוח מגבלות המערכת​
ניתוח תקציב​
ניתוח התכנון​
עיצוב הקונספט​
מחזור החיים של עלות תועלת
מערכות חלופיות

bottom of page